भारतातील कोणती पाणबुडी अणुशक्तीचा वापर करू शकते?

A. आय.एन.एस त्रिशूळ
B. आय.एन.एस आरिहंत
C. आय.एन.एस बिराट
D. आय.एन.एस शत्रूशंक

1 Answer on “भारतातील कोणती पाणबुडी अणुशक्तीचा वापर करू शकते?”

Leave a Comment