भारतातील किती टक्के लोकांची मातृभाषा हिंदी आहे?

A. 30 %
B. 40 %
C. 50 %
D. 60 %

2 Answers on “भारतातील किती टक्के लोकांची मातृभाषा हिंदी आहे?”

Leave a Comment