भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजावरील हिरवा रंग काय सूचित करतो?

(A) शांतता आणि सत्य
(B) वाढ आणि प्रजनन
(C) विकास आणि सत्य
(D) यांपैकी काहीही नाही

1 Answer on “भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजावरील हिरवा रंग काय सूचित करतो?”

Leave a Comment