भारताचे सर्वात खोल व भूवेष्टित असलेले विशाखापटनम हे बंदर भारताच्या कोणत्या किनारपट्टीवर आहे?

A. पूर्व किनारपट्टी
B. पश्चिम किनारपट्टी
C. उत्तर किनारपट्टी
D. दक्षिण किनारपट्टी

1 Answer on “भारताचे सर्वात खोल व भूवेष्टित असलेले विशाखापटनम हे बंदर भारताच्या कोणत्या किनारपट्टीवर आहे?”

Leave a Comment