भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन साधनांचे स्वामित्व नियंत्रण आणि व्यवस्थापन….. द्वारे केले जाते?

A. सरकारद्वारे
B. समाजा द्वारे
C. जागतिक बँकेद्वारे
D. खाजगी व्यक्ती द्वारे

1 Answer on “भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन साधनांचे स्वामित्व नियंत्रण आणि व्यवस्थापन….. द्वारे केले जाते?”

Leave a Comment