‘भय इथले संपत नाही मज तुझी आठवण येते मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकवीली गीते’ या सुप्रसिद्ध काव्याची रचना कोणी केली?

A. कवी ग्रेस
B. कवी कुसुमाग्रज
C. बालकवी
D. गोविंदाग्रज

1 Answer on “‘भय इथले संपत नाही मज तुझी आठवण येते मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकवीली गीते’ या सुप्रसिद्ध काव्याची रचना कोणी केली?”

Leave a Comment