भगवान महावीर यांच्या आईचे नाव काय होते?

A. यशोदा
B. अनोज्जा
C. त्रिशला
D. देवानंदी

1 Answer on “भगवान महावीर यांच्या आईचे नाव काय होते?”

Leave a Comment