भगतसिंह, राजगुरू व सुखदेव या थोर क्रांतीकारकांना कोणत्या वर्षी फाशी देण्यात आली?

A. १९३१ साली
B. १९३० साली
C. १९३२ साली
D. १९३४ साली

1 Answer on “भगतसिंह, राजगुरू व सुखदेव या थोर क्रांतीकारकांना कोणत्या वर्षी फाशी देण्यात आली?”

Leave a Comment