ब्रिटिश पार्लमेंट वर निवडून येणारे पहिले हिंदी सभासद कोण?

A. दादाभाई नौरोजी
B. W.C. बॅनर्जी
C. गो. कृष्ण गोखले
D. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी

1 Answer on “ब्रिटिश पार्लमेंट वर निवडून येणारे पहिले हिंदी सभासद कोण?”

Leave a Comment