ब्रह्म समाजाची स्थापना कोणी केली होती?

A. स्वामी विवेकानंद
B. दयानंद सरस्वती
C. राजा राममोहन रॉय
D. यांपैकी कोणतेही नाही
20 August 1828, Kolkata

1 Answer on “ब्रह्म समाजाची स्थापना कोणी केली होती?”

Leave a Comment