बोडो जमातीचे लोक जास्त प्रमाणात कोणत्या राज्यात आढळून येतात ?

A. आसाम
B. नागालँड
C. अरुणाचलप्रदेश
D. मणिपूर

1 Answer on “बोडो जमातीचे लोक जास्त प्रमाणात कोणत्या राज्यात आढळून येतात ?”

Leave a Comment