बाळासाहेब ठाकरे जलाशय कोणत्या धरणाचे नाव आहे?

A. मध्य वैतरणा
B. तानसा
C. दूध गंगा
D. उजनी

1 Answer on “बाळासाहेब ठाकरे जलाशय कोणत्या धरणाचे नाव आहे?”

Leave a Comment