बालविवाह जातिभेद अस्पृश्यता या प्रकारचा विरोध करून… यांनी केरळमध्ये समाजसुधारणा केली?

A. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर
B. पंडिता रमाबाई
C. ॲनी बेझंट
D. नारायण गुरु

1 Answer on “बालविवाह जातिभेद अस्पृश्यता या प्रकारचा विरोध करून… यांनी केरळमध्ये समाजसुधारणा केली?”

Leave a Comment