‘बालकुपोषण’ शी संबंधित कार्य करणारी खालीलपैकी कोणती व्यक्ती आहे?

A. बाबा आमटे
B. बाबा आढाव
C. अभय बंग
D. डॉ. श्रीराम लागू

1 Answer on “‘बालकुपोषण’ शी संबंधित कार्य करणारी खालीलपैकी कोणती व्यक्ती आहे?”

Leave a Comment