‘बसपा नदी’ ही…………… ची उपनदी आहे?

A. व्यास
B. सतलज
C. गोदावरी
D. कावेरी

1 Answer on “‘बसपा नदी’ ही…………… ची उपनदी आहे?”

Leave a Comment