बंगालमध्ये राजाराम मोहन रॉय यांनी…. या अन्यायी प्रथेविरुद्ध आंदोलन सुरू केले?

A. बाल हत्या
B. सती
C. देवदासी
D. बालविवाह

1 Answer on “बंगालमध्ये राजाराम मोहन रॉय यांनी…. या अन्यायी प्रथेविरुद्ध आंदोलन सुरू केले?”

Leave a Comment