बंगलोर चे दुसरे नाव…… हे आहे?

A. गुलाबी शहर
B. रेशीम शहर
C. उद्यान शहर
D. अध्यात्मिक शहर

1 Answer on “बंगलोर चे दुसरे नाव…… हे आहे?”

Leave a Comment