प्रसादला गरम दूध खूप आवडते वाक्यातील कर्ता ओळखा?

A. प्रसाद
B. गरम
C. दूध
D. खूप

1 Answer on “प्रसादला गरम दूध खूप आवडते वाक्यातील कर्ता ओळखा?”

Leave a Comment