प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी अनावरण केलेल्या भीम हे लघुरूप असलेल्या aap चे पूर्ण रूप खालीलपैकी कोणते?

A. भारत इंटरमिडिएट फॉर मनी
B. भारत इंटमिशन फॉर मॉनेटरी पेमेंट
C. भारत इंटफेस फॉर मॉनेटरी पेमेंट
D. भारत इंटरफेस फॉर मनी

1 Answer on “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी अनावरण केलेल्या भीम हे लघुरूप असलेल्या aap चे पूर्ण रूप खालीलपैकी कोणते?”

Leave a Comment