प्रदूषण मुक्त नद्यांसाठी ‘ राष्ट्रीय नदी संरक्षण’ कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा आणि…….. या नद्यांचा समावेश आहे?

A. भीमा
B. पवना
C. मुळा-मुठा
D. कुकडी

1 Answer on “प्रदूषण मुक्त नद्यांसाठी ‘ राष्ट्रीय नदी संरक्षण’ कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा आणि…….. या नद्यांचा समावेश आहे?”

Leave a Comment