प्रकाश आमटे यांनी चालवलेला लोक बिरादरी प्रकल्प( हेमलकसा) कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. भंडारा
B. अमरावती
C. गडचिरोली
D. चंद्रपूर

1 Answer on “प्रकाश आमटे यांनी चालवलेला लोक बिरादरी प्रकल्प( हेमलकसा) कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment