प्रकाशाचे अपस्करण हा सिद्धांत कोणी मांडला?

A. डॉ. सी व्ही रमण
B. रुदरफोर्ड
C. डार्विन
D. आईन्स्टाईन

1 Answer on “प्रकाशाचे अपस्करण हा सिद्धांत कोणी मांडला?”

Leave a Comment