पोशाख हा शब्द मराठीत कोणत्या भाषेतून आलेला आहे?

A. कानडी
B. हिंदी
C. अरबी
D. फारसी

1 Answer on “पोशाख हा शब्द मराठीत कोणत्या भाषेतून आलेला आहे?”

Leave a Comment