पोलीस दलातील सर्वात खालचे पद खालीलपैकी कोणती आहे?

A. पोलीस नाईक
B. पोलीस हवालदार
C. पोलीस शिपाई
D. यापैकी नाही

1 Answer on “पोलीस दलातील सर्वात खालचे पद खालीलपैकी कोणती आहे?”

Leave a Comment