पोफळी विद्युत प्रकल्प कुठल्या तालुक्यात आहे?

A. खेड
B. गुहागर
C. चीपळून
D. देवरुख

1 Answer on “पोफळी विद्युत प्रकल्प कुठल्या तालुक्यात आहे?”

Leave a Comment