पोपट या नावाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते?

A. पोपटीन
B. मैना
C. पोपटीनी
D. पोपटी

1 Answer on “पोपट या नावाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते?”

Leave a Comment