पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती—– फिरते?

A. पूर्वेकडून पश्चिमेकडे
B. दक्षिणेकडून उत्तरेकडे
C. उत्तरे कडून दक्षिणेकडे
D. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे

1 Answer on “पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती—– फिरते?”

Leave a Comment