पृथ्वीवर……. भाग पाण्याने व्यापलेला असून….. भागावर जमीन आहे?

A. 71% 29%
B. 29% 71%
C. 50% 50%
D. 50% 40%

1 Answer on “पृथ्वीवर……. भाग पाण्याने व्यापलेला असून….. भागावर जमीन आहे?”

Leave a Comment