पूर्वीच्या कुलाबा जिल्ह्याचे नामकरण काय करण्यात आले आहे?

A. सिंधुदुर्ग
B. रायगड
C. अलिबाग
D. बृहन्मुंबई

1 Answer on “पूर्वीच्या कुलाबा जिल्ह्याचे नामकरण काय करण्यात आले आहे?”

Leave a Comment