पुणे-मुंबई यांना जोडणारा घाट खालीलपैकी कोणता आहे?

A. थळघाट
B. कुंभार्ली घाट
C. बोरघाट
D. आंबा घाट

1 Answer on “पुणे-मुंबई यांना जोडणारा घाट खालीलपैकी कोणता आहे?”

Leave a Comment