पुढे दिलेल्या ठिकाणांपैकी कोणत्या ठिकाणी रेल्वे इंजिन कारखाना आहे?

A. वाराणसी
B. पेरंबुर
C. बंगलोर
D. कपूरथला

1 Answer on “पुढे दिलेल्या ठिकाणांपैकी कोणत्या ठिकाणी रेल्वे इंजिन कारखाना आहे?”

Leave a Comment