पुढील श्रेणी पूर्ण करणारी संख्या शोधा?

2 5 4 10 6 16 8, ….?
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

1 Answer on “पुढील श्रेणी पूर्ण करणारी संख्या शोधा?”

Leave a Comment