पुढील वाक्यातील काळ ओळखा. विद्यार्थ्यांनी काम पूर्ण केले?

A. भूतकाळ
B. पूर्ण वर्तमानकाळ
C. रीती वर्तमानकाळ
D. अपूर्ण वर्तमानकाळ

1 Answer on “पुढील वाक्यातील काळ ओळखा. विद्यार्थ्यांनी काम पूर्ण केले?”

Leave a Comment