पुढील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा? ‘ खडे चारणे’

A. दुसऱ्याला दोष देणे
B. कामात विघ्न आणणे
C. भांडणं उकरून काढणे
D. पराभव करणे

1 Answer on “पुढील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा? ‘ खडे चारणे’”

Leave a Comment