पुढीलपैकी सूर्यसंकुलातील सर्वात लहान परंतु वेगवान ग्रह कोणता?

A. बुध
B. गुरु
C. शुक्र
D. शनि

1 Answer on “पुढीलपैकी सूर्यसंकुलातील सर्वात लहान परंतु वेगवान ग्रह कोणता?”

Leave a Comment