पुढीलपैकी कोणत्या शाखेसाठी नोबेल पारितोषिक दिले जाते?

A. भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र
B. शरीरविज्ञान किंवा वैद्यकशास्त्र
C. साहित्य, शांतता आणि अर्थशास्त्र
D. वरील सर्व

1 Answer on “पुढीलपैकी कोणत्या शाखेसाठी नोबेल पारितोषिक दिले जाते?”

Leave a Comment