पुढीलपैकी कोणते राज्य व केंद्रशासित प्रदेश ” फ्रेंच रिवेश ऑफ द ईस्ट” म्हणून ओळखले जाते?

A. दमण आणि दीव
B. पुद्दुचेरी
C. गोवा
D. चंदिगड

1 Answer on “पुढीलपैकी कोणते राज्य व केंद्रशासित प्रदेश ” फ्रेंच रिवेश ऑफ द ईस्ट” म्हणून ओळखले जाते?”

Leave a Comment