पावकी या शब्दाचा पुढीलपैकी कोणता शब्द समानार्थी नाही?

A. अग्नी
B. वन्ही
C. पल्लव
D. अनल

1 Answer on “पावकी या शब्दाचा पुढीलपैकी कोणता शब्द समानार्थी नाही?”

Leave a Comment