पानिपतचे पहिले युद्ध कोणामध्ये झाले?

A. बाबर व दौलतखान
B. बाबर व राणा सिंग
C. बाबर व आलम खान
D. बाबर व ईब्राहिम लोधी

1 Answer on “पानिपतचे पहिले युद्ध कोणामध्ये झाले?”

Leave a Comment