पाण्यात वावरणाऱ्या पक्षांच्या अभयारण्यंपैकी पुढीलपैकी कोणते अभयारण्य जगात सर्वात प्रसिद्ध आहे?

A. भरतपूर अभयारण्य
B. कान्हा अभयारण्य
C. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
D. धडक हम बोर राष्ट्रीय उद्यान

1 Answer on “पाण्यात वावरणाऱ्या पक्षांच्या अभयारण्यंपैकी पुढीलपैकी कोणते अभयारण्य जगात सर्वात प्रसिद्ध आहे?”

Leave a Comment