पाचड येथे यांची समाधी आहे?

A. महादजी शिंदे
B. कस्तुरबा गांधी
C. राजमाता जिजाबाई
D. तानाजी मालुसरे

1 Answer on “पाचड येथे यांची समाधी आहे?”

Leave a Comment