पश्चिम घाटात कोणती महत्त्वाची खिंड आहे जी कोकण व देश यांना जोडते?

A. आंबोली घाट
B. फोंडा घाट
C. बोर घाट
D. आंबा घाट

1 Answer on “पश्चिम घाटात कोणती महत्त्वाची खिंड आहे जी कोकण व देश यांना जोडते?”

Leave a Comment