पडछाया या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द निवडा?

A. पडताळा
B. प्रतिबिंब
C. पडसाद
D. छाया

1 Answer on “पडछाया या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द निवडा?”

Leave a Comment