पचनक्रियेत स्टार्चचे रूपांतर …… पदार्थात होते?

A. माल्टोज
B. नायट्रोजन
C. जीवनसत्व – ब
D. ग्लुकोज

1 Answer on “पचनक्रियेत स्टार्चचे रूपांतर …… पदार्थात होते?”

Leave a Comment