‘पक्षी घरटे बांधत आहेत.’ काळ ओळखा.

A. चालू भूतकाळ
B. साधा भविष्यकाळ
C. चालू वर्तमानकाळ
D. भविष्यकाळ

1 Answer on “‘पक्षी घरटे बांधत आहेत.’ काळ ओळखा.”

Leave a Comment