पंतप्रधान आपल्या सर्व मंत्र्यांसहीत कोणाला जबाबदार असतात?

A. राज्यसभेला
B. लोकसभेला
C. राष्ट्रपतीला
D. सर्वोच्च न्यायालयाला

1 Answer on “पंतप्रधान आपल्या सर्व मंत्र्यांसहीत कोणाला जबाबदार असतात?”

Leave a Comment