पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर सर्वांसाठी खुले व्हावे यासाठी कोणी आंदोलन केले?

A. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
B. एम.एम जोशी
C. डॉ.पंजाबराव देशमुख
D. साने गुरुजी

1 Answer on “पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर सर्वांसाठी खुले व्हावे यासाठी कोणी आंदोलन केले?”

Leave a Comment