पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्यावर साजरा करावयाचा असतो?

A. रौप्य महोत्सव
B. सुवर्ण महोत्सव
C. अमृत महोत्सव
D. हीरक महोत्सव

1 Answer on “पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्यावर साजरा करावयाचा असतो?”

Leave a Comment