न्यायमूर्ती रानडे यांनी भारतीय राजकाणात कोणत्या राजकारणाचा पाया घातला असे म्हटले जाते?

A. सनदशीर
B. राष्ट्रवादी
C. समाजवादी
D. अर्थवादी

1 Answer on “न्यायमूर्ती रानडे यांनी भारतीय राजकाणात कोणत्या राजकारणाचा पाया घातला असे म्हटले जाते?”

Leave a Comment