नुकताच डॉ. व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला आहे?

A. पणकी चंद्र घोष
B. संजीत नार्वेकर
C. प्रदीप कुमार मोहंती
D. यापैकी नाही

1 Answer on “नुकताच डॉ. व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला आहे?”

Leave a Comment